International Journal of Industrial Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.04.201331.05.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-7187
OmfattningInternationell