International Journal of Industrial Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period30.06.201423.07.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-7187