International Journal of Industrial Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.04.201613.06.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell