International Journal of Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period05.08.200815.09.2008
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0957-4093
OmfattningInternationell