International Journal of Management and Economics: (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad Hoc review 1article
Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift