International Journal of Management Reviews (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Period01.200712.2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1460-8545
OmfattningInternationell