International Journal of Managing Projects in Business (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

International Journal of Managing Projects in Business

Granskning av manuskript inskickade av andra forskare.

Granskar artiklar då ämnet faller inom min expertis.
Period05.11.201310.11.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1753-8378
OmfattningInternationell