International Journal of Operations & Production Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period04.01.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0144-3577
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik