International Journal of Operations and Production Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period10.07.201310.09.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift