International Journal of Operations and Production Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period13.02.201213.03.2012
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift