International Journal of Operations and Production Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.06.201010.07.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell