International Journal of Operations and Production Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period22.11.201303.01.2014
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift