International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad Hoc review 1 article
Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1750-6123

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering