International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period03.09.201330.10.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift