International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

Sohn, M. (Reviewer)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteVetenskaplig tidskrift

Period2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift