International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

  • Alain Vaillancourt (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2014 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift