International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period25.02.201325.03.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift