International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.02.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0960-0035
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik