International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Senior Assistant Editor
Period01.04.202131.03.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0960-0035
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik