International Journal of Production Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2020 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0020-7543