International Journal of Productivity and Performance Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1741-0401