International Journal of Research in Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period05.05.201515.12.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-8116
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning