International Journal of Service Industry Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20052008
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0958-4233
OmfattningInternationell