International Journal of Services Technology and Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period22.01.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1460-6720
OmfattningInternationell