International Journal of Work Organization and Emotion (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20042010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1740-8938
OmfattningInternationell