International Review of Economics & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period07.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1059-0560
OmfattningInternationell