International Review of Economics and Finance (Tidskrift)

Colak, G. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee
Period19.10.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift