International Review of Economics and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee for a paper
Period01.01.201303.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell