International Review of Economics and Finance (Tidskrift)

Maury, B. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period11.01.201611.03.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift