International Review of Economics and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period10.202311.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1059-0560
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning