International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period14.02.201731.05.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855