International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Peer review
Period31.08.201830.10.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855
OmfattningInternationell