International Review of Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.11.201331.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2223-859X
OmfattningInternationell