International Review of Technology Assessment in Health Care (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell