International Small Business Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period12.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0266-2426