International Society of Markets and Development (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i akademisk kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Board Member
Period01.01.202031.12.2020
VidInternational Society of Markets and Development
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

 • Mål 01: Ingen fattigdom
 • Mål 02: Ingen hunger
 • Mål 03: Hälsa och välbefinnande
 • Mål 04: God utbildning för alla
 • Mål 05: Jämställdhet
 • Mål 06: Rent vatten och sanitet
 • Mål 07: Hållbar energi för alla
 • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
 • Mål 14: Hav och marina resurser
 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

 • AoS: Ansvarsfull organisering