Internationalization of forest industry - corporate level analysis

  • Polsa, P. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Internationalization of forest industry - corporate level analysis
Period2014
ExaminandYijing Zhang, Yijing Zhang & Yijing Zhang
Examination vid
  • University of Helsinki