Journal of Academic Ethics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Guest Co-Editor of the Special Issue
Period12.12.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1570-1727
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter