Journal of Academic Ethics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

https://www.springer.com/journal/10805/editors
Period01.09.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1570-1727
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering