Journal of Accounting, Auditing & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0148-558X