Journal of Applied Accounting Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period02.04.202016.04.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0967-5426
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning