Journal of Applied Accounting Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.202231.12.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0967-5426
OmfattningInternationell