Journal of Applied Research in Higher Education (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Review of manuscript, 24 pages.
Period09.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2050-7003
OmfattningInternationell