Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

  • Mujahid Hussain (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Banking and Finance
Period12.08.201415.09.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0378-4266