Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.11.201910.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0378-4266
OmfattningInternationell