Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.07.201831.07.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0378-4266
OmfattningInternationell