Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period10.11.201911.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0378-4266
OmfattningInternationell