Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Banking & Finance
Period20112015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0378-4266
OmfattningInternationell