Journal of Banking and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period26.06.200717.08.2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell