Journal of Banking and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period12.11.201321.01.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift